OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/177/2009


Pyrzyce, dnia. 29.10.2009 r.

Nasz znak: PPiGMK - 7331/177/2009

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia de90PE dla potrzeb budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach nr 117/4, 117/7 położonych przy ulicy Polnej obr.10 m. Pyrzyce. Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona na działkach 105, 117/3, 117/4 i 117/7 przy ul. Polnej w Pyrzycach.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 136 [I piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2009 13:53:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 20-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2009 13:53:37