OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/178/2009


Pyrzyce, dnia 30.10. 2009 r.

Nasz znak: PPiGMK - 7331/178/2009

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i NN 0,4 kV, budowa stacji transformatorowej na działkach nr 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 371/12, 371/13, 371/14, 371/15, 18, 19, 20, 46/3, 46/2, 88, 21, 118, 120, 121 położonych w obr. Ryszewko.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 136 [I piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 30-10-2009 14:42:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 20-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 30-10-2009 14:42:54