Październik

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 879/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-12-11 09:07:25
Zarządzenie Nr 878/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2009r. w sprawie: zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach w roku szkolnym 2009/2010 2009-11-05 12:51:41
Zarządzenie Nr 877 /2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-11-05 12:50:48
ZARZĄDZENIE NR 876/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 października 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Pyrzyce 2009-11-05 12:49:28
ZARZĄDZENIE Nr 875/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 października 2009r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2009-11-05 12:46:47
ZARZĄDZENIE Nr 874 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2009-11-05 12:45:07
ZARZĄDZENIE Nr 873/09 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2009-11-05 12:37:47
Zarządzenie Nr 872/09 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 października 2009 r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2009/2010 2009-11-05 12:37:07
Zarządzenie Nr 871/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2009 r w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2009 roku 2009-11-05 12:36:14
Zarządzenie Nr 870/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-11-05 12:34:44
Zarządzenie Nr 869 /2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-11-05 12:33:27
Zarządzenie Nr 868/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2009r. w sprawie: zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2009/2010 2009-11-05 12:32:26
Zarządzenie Nr 867/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia października 2009r. w sprawie: likwidacji drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 536/6 obręb Letnin gmina Pyrzyce. 2009-11-05 12:31:29
Zarządzenie Nr 866/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-11-05 12:30:06
ZARZĄDZENIE NR 865 /2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 października 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-11-05 12:27:49
ZARZĄDZENIE NR 864 /2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 października 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-11-05 12:26:44
ZARZĄDZENIE NR 863 /2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 października 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-11-05 12:25:41
ZARZĄDZENIE NR 862 /2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 października 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-11-05 12:22:21
ZARZĄDZENIE NR 861/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 października 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2009-11-05 12:21:20
ZARZĄDZENIE NR 860/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzeda? nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 492/13 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nr 492/4 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nr 492/9 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nr 492/10 o pow. 0,1289 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej. 2009-11-04 10:02:53
ZARZĄDZENIE NR 859/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 października 2009 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, położonej na terenie miasta Pyrzyce nr 391/4 o powierzchni 0,0489 ha położoną w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce 2009-11-04 10:01:54
ZARZĄDZENIE NR858/2009 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2009 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, położonej na terenie miasta Pyrzyce 2009-11-04 10:00:35
Zarządzenie Nr 857/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 października 2009 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 817/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości stosowania bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w nieruchomości wspólnej, na rzecz najemców. 2009-11-04 09:59:35
ZARZĄDZENIE Nr 856 /09 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2009-11-04 09:58:25