ZARZĄDZENIE NR 860/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzeda? nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 492/13 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nr 492/4 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nr 492/9 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nr 492/10 o pow. 0,1289 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej.