OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/180/2009


Pyrzyce, dnia09.11.2009 r.

Nasz znak: PPiGMK/7331/180/2009

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c wraz z przyłączami oraz przełączeniami istniejących instalacji w ulicy Warszawskiej w m. Pyrzyce. Inwestycja prowadzona będzie na terenie działek nr 126/1, 125, 363/1, 363/2, 157/1, 157/2, 157/3, 157/10, 157/13, 432/3, 528, 417/4, 419/5, 523, 525, 524, 432/5, 536, 421, 422/1, 422/2, 424, 425, 426, 427, 428, 433/4, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 570/1, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 460/1, 461, 462, 463, 464, 504, 497, 49, 417/1, 157/8, 429/1, 429/2 i 429/3.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 136 [I piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-11-2009 14:30:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 04-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-11-2009 14:30:49