Sesja LIII 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LIII/445/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009 2009-12-08 12:16:35
Uchwała Nr LIII/444/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009 2009-12-08 12:15:39
Uchwała Nr LIII/443/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku 2009-12-08 12:14:52
Uchwała Nr LIII/442/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania gminny zasobem nieruchomości 2009-12-08 12:09:18
Uchwała Nr LIII/441/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 291 położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej 2009-12-08 12:08:24
Uchwała Nr LIII/440/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej 2009-12-08 12:07:29
Uchwała Nr LIII/439/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim o współfinansowaniu w roku 2010 budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 2009-12-08 12:03:32
Uchwała Nr LIII/438/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim o współfinansowaniu w roku 2009 budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 2009-12-08 12:02:28
Uchwała Nr LIII/437/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zawarcia z Województwem Zachodniopomorskim porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług (ZST) 2009-12-08 12:01:11
Uchwała Nr LIII/436/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Pyrzyce 2009-12-08 12:00:21
Uchwała Nr LIII/435/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Gminy Pyrzyce 2009-12-08 11:59:42