Sesja LIV 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LIV/453/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 2009-12-08 12:27:20
Uchwała Nr LIV/452/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2009-12-08 12:26:39
Uchwała Nr LIV/451/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2009-12-08 12:24:59
Uchwała Nr LIV/450/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym 2009-12-08 12:22:29
Uchwała Nr LIV/449/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2009-12-08 12:21:46
Uchwała Nr LIV/448/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r. o uchyleniu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2009-12-08 12:20:59
Uchwała Nr LIV/447/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2009-12-08 12:20:24
Uchwała Nr LIV/446/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 listopada 2009r. o zmianie uchwały w sprawie zasad polityki podatkowej gminy Pyrzyce w podatku od nieruchomości na lata 2009 - 2010 2009-12-08 12:19:43