Sesja LV 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LV/462/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 2009-12-08 13:42:46
Uchwała Nr LV/461/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad polityki podatkowej gminy Pyrzyce w podatku od nieruchomości na lata 2009 - 2010 2009-12-08 13:42:03
Uchwała Nr LV/460/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2009-12-08 13:41:13
Uchwała Nr LV/459/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 150/2 położona w obrębie Brzezin 2009-12-08 13:40:13
Uchwała Nr LV/458/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym na działce nr 188/16 o pow. 1090 m2 obręb Okunica na rzecz dotychczasowego Najemcy 2009-12-08 13:39:30
Uchwała Nr LV/457/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 218 położona w obrębie wsi Nieborowo 2009-12-08 13:38:40
Uchwała Nr LV/456/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 położona w obrębie Mechowo 2009-12-08 13:37:59
Uchwała Nr LV/455/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce 2009-12-08 13:37:10
Uchwała Nr LV/454/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2009-12-08 13:18:45