OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/91/2009


Pyrzyce, dnia 15.12.2009r.

Nasz znak: PPiGMK/7331/91/2009

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z linią telesterowniczą łączących projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 110/15kV Pyrzyce na terenie działek 16, 17, 18, 19, 20 obr. Łozice gm. Kozielice, dz. 58 obr. Rokity gm. Kozielice, dz. 310, 311 obr. Nowe Chropawo gm. Bielice, dz. 75 obr. Żabów gm. Pyrzyce, dz. 15, 9, 7, 5, 4 obr. 4, dz. 20/1, 20/2, 123, 125 obr. 5 gm. Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 43/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2009 r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 136 [I piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 15 grudnia 2009r. do dnia 29 grudnia 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 05-01-2010 14:43:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 05-01-2010 14:43:09