OBWIESZCZENIE GKŚiRW/7625/25/09


nasz znak: GKŚiRW-7625/25/09 dnia 28 grudnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Pyrzyc działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

zawiadamia

że w toku prowadzonego postępowania na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Stargardzkiej 29, 74-200 Pyrzyce, w dniu 22 grudnia 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa mostu przez rzekę Sicina w ciągu ulicy Cmentarnej w Pyrzycach

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia dokonane ze Starostą Stargardzkim oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pyrzycach są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce w pokoju nr 275, IIp. w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 05-01-2010 14:51:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Gajlewicz 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 05-01-2010 14:51:59