OGŁOSZENIE nr 2/2006 z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.


OGŁOSZENIE nr 2/2006

z dnia 2 stycznia 2006r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości wykazane w załączniku nr 1.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w terminie od 2 stycznia 2006r. do 22 stycznia 2 006r.

Sporządził: R. Gutowski

W Y K A Z nr 2/2006

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Załącznik nr 1

do ogłoszenia nr 2/2006r.

LP

Numer

K.W.

Numer

działki

Pow.

działki

Opis

nieruchomości

PrzeznaczENIE nieruchOMOŚCI w planie zagospODAROWANIA przestrzENNEGO

forma

sprzedaŻy

CENA NIERUCHOMOŚCI

1.

3177

258/8

1 780 m2

Pyrzyce, ulica Ciepłownicza. Działka jest niezabudowana, usytuowana na płaskim terenie o nieregularnym kształcie. Przez działkę przebiegają mniej więcej równolegle do granicy frontowej:

% ok. 8,0m od granicy frontowej - kolektor c.o. - Geotermia Pyrzyce,

% w odległości ok. 6,0m od granicy frontowej - sieć wodna O 150,

% w odległości ok. 16,0m od granicy frontowej - linia napowietrzna NN.

Na działce ustanowiono służebność gruntową pasem gruntu o szerokości 6 metrów przebiegającym w odległości ok. 5 metrów od frontowej granicy działki polegającą na dostępie do 0podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Uzbrojenie w sieci kanalizacyjne: wodę, kanalizację, elektryczność i gaz są prowadzone z ulicy Ciepłowniczej.

Działka znajduje się na terenie, który nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż na własność

25 116,00 zł

+ VAT

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 2 stycznia 2006r. do dnia 22 stycznia 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-01-2006 08:41:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-01-2006 08:41:00