Sesja LVI 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LVI/479/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2010-01-27 11:36:06
Uchwała Nr LVI/478/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 2010-01-27 11:35:32
Uchwała Nr LVI/477/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bogumiły Hołowni na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego w związku z niewykonaniem uchwały Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. 2010-01-27 11:30:23
Uchwała Nr LVI/476/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku 2010-01-27 11:29:49
Uchwała Nr LVI/475/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2010 2010-01-27 11:27:43
Uchwała Nr LVI/474/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-27 11:25:01
Uchwała Nr LVI/473/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2010-01-27 11:24:13
Uchwała Nr LVI/472/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2010-01-27 11:23:38
Uchwała Nr LVI/471/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 190/41 o pow. 0,0029 ha obręb nr 6 miasta Pyrzyce 2010-01-27 11:22:29
Uchwała Nr LVI/470/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120 położona w obrębie Turze 2010-01-27 11:17:05
Uchwała Nr LVI/469/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 243/5 obręb Nowielin 2010-01-27 11:16:19
Uchwała Nr LVI/468/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 60/2 obręb nr 13 miasta Pyrzyce 2010-01-27 11:14:56
Uchwała Nr LVI/467//09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010" 2010-01-27 11:13:42
Uchwała Nr LVI/466/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rozwiązania porozumienia z Gminą Warnice o realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie miasta Pyrzyce 2010-01-27 11:12:28
Uchwała Nr LVI/465/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2010 2010-01-27 11:11:13
Uchwała Nr LVI/464/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 9 w Pyrzycach 2010-01-27 10:44:15
Uchwała Nr LVI/463/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66/16 położona w obrębie geodezyjnym numer 1 miasta Pyrzyce 2010-01-27 10:43:23