OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/178/09/2010


Pyrzyce, dnia 28.01.2010r.

Nasz znak: PPiGMK/7331/178/09/2010

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i NN 0,4 kV, budowa stacji transformatorowej na działkach nr 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 371/12, 371/13, 371/14, 371/15, 18, 19, 20, 46/3, 46/2, 88, 21, 118, 120, 121 położonych w obr. Ryszewko.

Wydana została decyzja nr 03/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 styczeń 2010 r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 136 [I piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 28 stycznia 2010r. do dnia 11 lutego grudnia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 01-02-2010 15:14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Rył 01-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 01-02-2010 15:14:29