OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/15/2010


Pyrzyce, dnia.19.02. 2010 r.

Nasz znak: PPiGMK - 7331/15/2010

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu de90PE wraz z przyłączem de40PE do budynku mieszkalnego na działce nr 391/2 położonej przy ulicy Warszawskiej obr.10 m. Pyrzyce. Inwestycja usytuowania jest na działkach: 429/3, 391/2, 391/6 obr.10 m. Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 136 [I piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 19-02-2010 14:17:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 15-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 19-02-2010 14:17:22