OGŁOSZENIE GKŚiR nr 3/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oddania we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gr


OGŁOSZENIE GKŚiR nr 3/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oddania we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004, nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych Najemców, lokal mieszkalny nr 10 położony w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 14F wraz z udziałem 20/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego współużytkowania gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 140 o pow. 3350 m2 , stanowiący własność Gminy Pyrzyce (wykaz na następnej stronie).

II.

Wykaz i ogłoszenie podlegają wywieszeniu na okres 21 dni od 10 marca b.r. do dnia 31 marca 2006 roku .

Podpis

Kazimierz Lipiński

Burmistrz Pyrzyc

Przeznaczona do:

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr ............

Powierzch-nia

Położenie nieru-chomości w m. . . . . . . . przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

sprzedaży/

oddania w

wieczystego

użytkowania

oddania w najem lub dzierżawę

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Działka nr 140

w udziale 20/1000

2442

3 350 m2

Obręb nr 8

miasta Pyrzyce

Zabudowana

Brak planu.

.---------------

Prawo wieczystego współużytkowania na okres 93 lat do dnia 10.09.2099

-----------------

2.

3

Lokal nr 10

Dąbrowskiego 14F

Pomieszczenie przynależne - piwnica

2442

55,29 m2

3,46 m2

Obręb 8

miasta Pyrzyce

Zabudowana

Brak planu

---------------------

-------------

-----------------

Sprzedaż na raty :Opłaty wg stawek procentowych

Termin zagospoda-

rowania

Wartość udziału w

Działkach/ wartość lokalu

Pierwsza wpłata przed aktem notarialnym

Roczna

1%

oprocentowanie

Terminy

wnoszenia opłaty rocznej

Forma sprzedaży

Okres umowy

Cena

wywoławcza

Wysokość

czynszu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-------------

wartość udziału 20/1000 w

działce nr 140

2298 zł

90% bonifikata- do zapłaty 10% 229,80 zł z tego 25% tj. 57,45 zł+ 22% VAT

22,98 zł + 22 %VAT

---------

31 marca każdego roku kalendarzowego począwszy od 2007 roku

bezprzetargowo

93 lat

------------------

---------------------

-------------

51022 zł

90% bonifikaty do zapłaty 10% tj.:

5102,20 zł

Z możliwością rozłożenia na raty na okres 5 lat , każda rata oprocentowana 5% w stosunku rocznym od pozostałej kwoty do spłaty liczona od daty podpisania aktu notarialnego

-------------

Do 20 października każdego roku począwszy od 2007 roku

z możliwością wcześniejszej spłaty

Bezprzetargowo na rzecz Najemców

sprzedaż

-------------------

----------------------

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 13-03-2006 12:11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 13-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 13-03-2006 12:11:38