ZARZĄDZENIE NR 1006/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 311/1 o pow. 0,1313 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/3 o pow. 0,1075 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/4 o pow. 0,1230 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/5 o pow. 0,1490 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/6 o pow. 0,1506 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/7 o pow. 0,1329 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/8 o pow. 0,1133 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce.