Sesja LXI 2010r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXI/507/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 141 obręb Turze na rzecz Gminy Pyrzyce 2010-04-13 09:18:39
Uchwała Nr LXI/506/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 położona w obrębie Okunica 2010-04-13 09:17:44
Uchwała Nr LXI/505/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 243/5 obręb Nowielin 2010-04-13 09:16:41
Uchwała Nr LXI/504/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 443/2 obręb Mielęcin 2010-04-13 09:14:31
Uchwała Nr LXI/503/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 9 w Pyrzycach 2010-04-13 09:13:55
Uchwała Nr LXI/502/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce 2010-04-13 09:12:16
Uchwała Nr LXI/501/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Pyrzyc 2010-04-13 09:10:19
Uchwała Nr LXI/500/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do dróg publicznych, których właścicielem jest Gmina Pyrzyce 2010-04-13 09:09:35
Uchwała Nr LXI/499/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok 2010-04-13 09:08:58
Uchwała Nr LXI/498/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2010-04-13 09:07:56
Uchwała Nr LXI/497/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. majątku wodno-kanalizacyjnego gminy Pyrzyce 2010-04-13 09:06:59
Uchwała Nr LXI/496/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2010-04-13 09:05:22