OGŁOSZENIE nr 6/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.


OGŁOSZENIE nr 6/2006

z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczona została do zbycia nieruchomość wykazana w załączniku nr 1.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w terminie od 20 kwietnia 2006r. do 10 maja 2006r.

Sporządził: R. Gutowski

W Y K A Z nr 5/2006

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1

do ogłoszenia nr 6/2006

LP

Numer

K.W.

Numer

działki

Pow.

działki

Opis

nieruchomości

PrzeznaczENIE

nieruchOMOŚCI

w planie

zagospODAROWANIA

przestrzENNEGO

forma

sprzedaŻy

CENA

NIERUCHOMOŚCI

1.

-

236

0,2372 ha

Nieruchomość położona w obrębie nr 8 w Pyrzycach, przy ulicy Szkolnej.

Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji wbudowanych usług nieuciążliwych: handlu, gastronomii, kultury i zdrowia.

Przetarg nieograniczony. Sprzedaż na własność.

88 713,00zł

 

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 20 kwietnia 2006r. do dnia 10 maja 2006r.

Sporządził: R. Gutowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-04-2006 10:16:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-04-2006 10:16:10