OGŁOSZENIE GKŚiR nr 4/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części


.

.

OGŁOSZENIE GKŚiR nr 4/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004, nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy, lokal mieszkalny nr 5 położony w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce przy ulicy Księcia Bogusława 12 wraz z udziałem 58/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego współużytkowania gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 190/14 o pow. 354 m2 , stanowiący własność Gminy Pyrzyce (wykaz na następnej stronie).

II.

Wykaz i ogłoszenie podlegają wywieszeniu na okres 21 dni od 26 kwietnia 2006 r. do dnia 17 maja 2006 roku .

.

Podpis

.

Kazimierz Lipiński

Burmistrz Pyrzyc


.

.

.

.

Położenie nieru-

.

.

Przeznaczona do:

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr ............

Powierzch-nia

chomości w m. . . . . . . . przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

sprzedaży/

oddania w

wieczystego

użytkowania

oddania w najem lub dzierżawę

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Działka nr 190/14

w udziale 58/1000

1061

354 m2

Obręb nr 6

miasta Pyrzyce

Zabudowana

Brak planu.

.--------------------

Prawo wieczystego współużytkowania na okres 91 lat do dnia

18.08.2097

--------------------

2.

3

Lokal nr 5

Ks.Bogusława 12

Pomieszczenie przynależne - piwnica

1061

40,26 m2

3,85 m2

Obręb 6

miasta Pyrzyce

Zabudowana

Brak planu

--------------------

-------------

--------------------

Termin

.

Sprzedaż na raty :Opłaty wg stawek procentowych

Terminy

.

.

.

.

zagospoda-

rowania

Wartość udziału w

Działkach/ wartość lokalu

Pierwsza wpłata przed aktem notarialnym

Roczna

1%

oprocentowanie

wnoszenia opłaty rocznej

Forma sprzedaży

Okres umowy

Cena

wywoławcza

Wysokość

czynszu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-----------

wartość udziału 58/1000 w

działce nr 190/14

647 zł

95% bonifikata- do zapłaty 5% 32,35 zł z tego 25% tj. 8,09 zł+ 22% VAT

6,47 zł + 22 % VAT

----------------

31 marca każdego roku kalendarzowego począwszy od 2007 roku

bezprzetargowo

91 lat

--------------------------

--------------------

-----------

36971 zł

95% bonifikaty do zapłaty 5% tj.:

1848,55 zł

Z możliwością rozłożenia na raty na okres 5 lat , każda rata oprocentowana 5% w stosunku rocznym od pozostałej kwoty do spłaty liczona od daty podpisania aktu notarialnego

-------------

Do 20 października każdego roku począwszy od 2007 roku

z możliwością wcześniejszej spłaty

Bezprzetargowo na rzecz Najemców

sprzedaż

-------------

--------------------

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-04-2006 11:22:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-04-2006 11:22:14