OGŁOSZENIE nr 26/2006 z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.


OGŁOSZENIE nr 26/2006

z dnia 14 czerwca 2006r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości wykazane w załączniku nr 1.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w terminie od 14 czerwca 2006r. do 5 lipca 2006r.

Sporządził: R. Gutowski


W Y K A Z nr 8/2006

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1

Do ogłoszenia nr 26/2006

LP

Numer

K.W.

Numer

działki

Pow.

działki

Opis

nieruchomoŚci

PrzeznaczENIE nieruchOMOŚCI w planie zagospODAROWANIA przestrzENNEGO

forma

sprzedaŻy

CENA NIERUCHOMOŚCI

1.

26996

178/37

26 m2

Nieruchomość położona w obrębie nr 6 w Pyrzycach

przy ul. Bogusława

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej - zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (art. 37 ust. 2 pkt 5 u.g.n.).

836zł

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od 14 czerwca 2006r. do 5 lipca 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 14-06-2006 10:40:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 14-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 14-06-2006 10:40:30