OGŁOSZENIE nr 27/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.


 

OGŁOSZENIE nr 27/2006

z dnia 20 czerwca 2006r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości wykazane w załączniku nr 1.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w terminie od 20 czerwca 2006r. do 12 lipca 2006r.

Sporządził: R. Gutowski


 

W Y K A Z nr 9/2006

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1

 

LP

 

Numer

 

K.W.

 

Numer

 

działki

 

Pow.

 

działki

 

Opis

 

nieruchomoŚci

 

 

PrzeznaczENIE

 nieruchOMOŚCI

w planie

zagospODAROWANIA

 przestrzENNEGO

 

 

forma

 

sprzedaŻy

 

CENA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

1.

 

 

 

26265

 

 

 

223/1

 

 

 

1554 m2

 

Nieruchomości położone w Nieborowie

 

Działki położone na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług towarzyszących (nieuciążliwych) oraz budynków gospodarczych, garaży itp.

 

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

 

11 655zł

+22%VAT

 

 

11 430 zł

+22%VAT

 

 

 

2.

 

 

 

26265

 

 

 

223/2

 

 

 

1512 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od 20 czerwca 2006r. do 12 lipca 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: R. Gutowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-06-2006 14:22:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-06-2006 14:28:02