OGŁOSZENIE nr 28/2006 z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.


OGŁOSZENIE nr 28/2006

z dnia 21 czerwca 2006r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczona została do zbycia nieruchomość wykazana w załączniku nr 1.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w terminie od 21 czerwca 2006r. do 14 lipca 2006r.

Sporządził: R. Gutowski


W Y K A Z nr 10/2006

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1

do ogłoszenia nr 28/2006

LP

Numer

K.W.

Numer

działki

Pow.

działki

Opis

nieruchomoŚci

PrzeznaczENIE nieruchOMOŚCI w planie zagospODAROWANIA przestrzENNEGO

forma

sprzedaŻy

CENA NIERUCHOMOŚCI

1.

-

176/2

392 m2

Nieruchomość położona w Pyrzycach przy ulicy Szkolnej.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wbudowanymi usługami nieuciążliwymi.

Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej, dla polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n.).

15 270 zł

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od 21 czerwca 2006r. do 14 lipca 2006r.

Sporządził: R. Gutowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-06-2006 14:02:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-06-2006 14:02:50