Zgodnie z art. 61 kpa (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy


Pyrzyce, dn. 15.12. 2003 r.

Nasz znak: RGG i PP-7331/19/03

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 61 kpa (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, dla przedsięwzięcia polegającej na przebudowie i modernizacji stacji Paliw nr 464 położonej na działce nr 209, w Pyrzycach przy Pl. Wolności, w związku z art. 89 § 2 kpa (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071) i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że

w dniu 29 grudnia 2003r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1 - pok. nr 130 ( I-piętro) odbędzie się rozprawa administracyjna w w/w sprawie.

Inwestor:

Polski Koncer Naftowy „ORLEN” S.A.
Regionalne Biuro Inwestycji i Remontów w Szczecinie

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dot. stanowiska
w sprawie jak wyżej w terminie poprzedzającym rozprawę /na piśmie/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-03-2006 10:51:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-03-2006 10:51:16