Sesja LXIII 2010r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXIII/537/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Ruska i Pana Pawła Betyny na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego dotyczącej drogi dojazdowej ? wewnętrznej nr 95 w obrębie nr 5 m. Pyrzyce 2010-06-23 09:37:51
Uchwała Nr LXIII/536/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom podległym 2010-06-23 09:33:12
Uchwała Nr LXIII/535/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/350/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2010-06-23 09:31:47
Uchwała Nr LXIII/534/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyrzyce działki nr 16/19 z obrębu 6 miasta Pyrzyce 2010-06-23 09:30:38
Uchwała Nr LXIII/533/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 266/2 o pow. 0,0055 ha obręb Nieborowo 2010-06-23 09:29:13
Uchwała Nr LXIII/532/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sprzeda?y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 129/4 o pow. 0,1831 ha obręb Mechowo 2010-06-23 09:28:04
Uchwała Nr LXIII/531/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie obciążenia działki nr 113/13 obręb nr 6 miasta Pyrzyce służebnością gruntową 2010-06-23 09:27:13
Uchwała Nr LXIII/530/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 2010-06-23 09:26:20
Uchwała Nr LXIII/529/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 2010-06-23 09:25:29
Uchwała Nr LXIII/528/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 2010-06-23 09:24:29
Uchwała Nr LXIII/527/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości 2010-06-23 09:23:14
Uchwała Nr LXIII/526/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości 2010-06-23 09:21:53
Uchwała Nr LXIII/525/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości 2010-06-23 09:21:04
Uchwała Nr LXIII/524/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości 2010-06-23 09:18:17
Uchwała Nr LXIII/523/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych oraz umorzenia odsetek 2010-06-23 09:17:05
Uchwała Nr LXIII/522/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej oraz umorzenia odsetek 2010-06-23 09:15:54
Uchwała Nr LXIII/521/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej oraz umorzenia 50% odsetek 2010-06-23 09:13:36
Uchwała Nr LXIII/520/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce - Wsie, dla części obrębu Nieborowo 2010-06-23 09:12:38
Uchwała Nr LXIII/519/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami aktów prawa miejscowego 2010-06-23 09:11:07
Uchwała Nr LXIII/518/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok 2010-06-23 09:07:59
Uchwała Nr LXIII/517/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego szkoły artystycznej w Pyrzycach 2010-06-23 09:06:11
Uchwała Nr LXIII/516/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok 2010-06-23 09:01:06
Uchwała Nr LXIII/515/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2009 rok 2010-06-23 08:59:13