OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/54/2010


Pyrzyce, dnia 29.06.2010 r.

Nasz znak: PPiGMK/7331/54/2010

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia dz. nr 107/2, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7/ 107/8 w obr. 3 m. Pyrzyce. Inwestycja prowadzona na działce nr 107/3 w obr. 3 oraz na działce nr 5/11, 5/9, 4 obr. 11 m. Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 26/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2010 r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 136 [I piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 29 czerwca 2010r. do dnia 13 lipca 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 02-07-2010 13:52:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Laskowska 01-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 02-07-2010 13:54:40