RG – 7331/22/2005


Pyrzyce, dnia 03.03.2005r.

Nasz znak: RG - 7331/22/2005

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.] oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] Burmistrz Pyrzyc informuje , iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie systemu kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie gminy Pyrzyce w niżej wymienionych obrębach:

 • Obręb geodezyjny Brzezin - dz. nr 40/1, 41, 42, 43, 44, 50, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 101, 116/1, 117/1, 118, 131/1, 134, 135, 142, 150, 151, 169, 191, 192, 195/3, 195/4, 198, 201, 203/1, 205/1, 207, 209, 210, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 260, 260/1, 268;

 • Obręb geodezyjny Turze dz. nr 67, 68, 80, 81, 82, 83, 120, 143, 144, 169, 170, 183, 212, 351, 352, 353, 356;

 • Obręb geodezyjny Młyny dz. nr 14, 22, 29, 35, 36, 55, 65;

 • Obręb geodezyjny Ryszewko dz. nr 13, 20, 21, 23/2, 25/1, 26/1, 29, 39/4, 76, 80, 88, 93, 225, 266, 267;

 • Obręb geodezyjny Okunica dz. nr 20, 41/10, 42, 43/1, 43/2, 45/1, 45/3, 47/1, 50, 53, 54, 55/4, 55/5, 55/6, 56/2, 57/3, 57/4, 58/1, 59, 60/3, 61/6, 63, 64/1, 66/1, 66/2, 67/1, 70, 72/2, 75, 76, 83, 84, 88/3, 103, 111/1, 114, 152, 154, 166, 177, 187, 188/2, 188/4, 188/6, 188/10, 188/12, 188/15, 188/16, 188/17, 188/19, 275, 288;

 • Obręb geodezyjny Żabów dz. nr 5/12, 5/18, 5/19, 5/34, 5/41, 9, 12/3, 12/4, 12/9, 13/3, 23, 34, 40, 41, 42, 57, 64, 65/1, 65/4, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 99/3, 99/4, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110/2, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 134, 144/1, 144/3, 152/1, 152/2, 160/1, 160/5, 161, 163, 164, 165, 166/4, 166/5, 166/6, 166/9, 171;

 • Obręb geodezyjny Czernice dz. nr 8, 16, 38, 40, 42, 57, 70;

 • Obręb geodezyjny Nowielin dz. nr 27, 45/3, 81, 119/1, 127, 132, 138, 154, 216, 217/1, 223/2, 226/3, 242, 245/5, 245/6, 256, 257, 259/1;

 • Obręb geodezyjny Nieborowo dz. nr 15/1, 116, 173, 227, 336, 337, 338, 339;

 • Obręb geodezyjny Obromino dz. nr 40, 47, 52, 53, 50, 51, 58, 59, 90, 116, 125, 139, 146, 172, 208, 246;

 • Obręb geodezyjny Pstrowice dz. nr 9, 10, 18, 25, 32, 64, 98, 102, 116, 129, 122/1, 130, 133/8;

 • Obręb geodezyjny Stróżewo dz. nr 22/1, 22/2, 96, 133, 141, 142, 151, 163, 182;

 • Obręb geodezyjny Rzepnowo dz. nr 26, 53, 72, 131/2, 140/1, 155, 166/1, 166/2, 182;

 • Obręb geodezyjny Krzemlin dz. nr 11, 103, 121, 137/2, 283, 295, 297;

 • Obręb geodezyjny Mielęcin dz. nr 33, 47, 52, 53, 58/3, 58/4, 59/2, 59/3, 67, 68, 84/1, 120, 121, 123, 126, 133, 134, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 165/1, 165/4, 318/3, 322/4, 426, 429, 429/1, 430, 430/1, 430/5, 430/6, 430/10, 430/9, 432, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 452, 454, 456, 457, 459, 477, 486, 647, 699;

 • Obręb geodezyjny Brzesko dz. nr 830, 834, 841, 962/2;

 • Obręb geodezyjny Ryszewo dz. nr 9, 48/2, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 133/3, 137, 138/2, 139, 140, 142, 161, 197, 198, 225, 227, 373;

Obręb geodezyjny Miasto Pyrzyce obręb nr 6- ul. Stargardzka i Pod Lipami, obręb nr 7- ul. Mickiewicza, obręb nr 8- ul. 1-go Maja, obręb nr 10- ul. Warszawska, obręb nr 12- ul. Lipiańska
i Sportowa

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro], w terminie 7- dni od daty otrzymania pisma.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-03-2005 14:16:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-03-2005 14:16:42