Sesja LXIV 2010r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXIV/551/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego dotyczącej nie sprawowania przez burmistrza należytego nadzoru nad pracownikami 2010-07-06 15:04:21
Uchwała Nr LXIV/550/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie 2010-07-06 15:03:34
Uchwała Nr LXIV/549/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na obwody głosowania 2010-07-06 15:02:48
Uchwała Nr LXIV/548/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach 2010-07-06 15:02:03
Uchwała Nr LXIV/547/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie obciążenia działek nr 183/4, nr 82/1 i 84/30 z obrębu nr 6 m. Pyrzyce służebnością gruntową 2010-07-06 15:01:15
Uchwała Nr LXIV/546/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 2010-07-06 15:00:24
Uchwała Nr LXIV/545/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości 2010-07-06 14:59:37
Uchwała Nr LXIV/544/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości 2010-07-06 14:58:51
Uchwała Nr LXIV/543/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok 2010-07-06 14:57:56
Uchwała Nr LXIV/542/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę 2010-07-06 14:56:46
Uchwała Nr LXIV/541/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce 2010-07-06 14:55:25
Uchwała Nr LXIV/540/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010r. o uchyleniu uchwały w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom podległym 2010-07-06 14:54:10
Uchwała Nr LXIV/539/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2010-07-06 14:53:14
Uchwała Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia przedszkoli publicznych z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe 2010-07-06 14:52:19