Zarządzenie Nr 1190/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/8 o pow. 0,0949 ha położonej w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00020886/0.