Sesja LXVI 2010r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXVI/562/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/300/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia 2010-08-10 14:31:25
Uchwała Nr LXVI/561/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom podległym 2010-08-10 14:30:45
Uchwała Nr LXVI/560/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25 położonej w obrębie geodezyjnym numer 8 miasta Pyrzyce 2010-08-10 14:30:12
Uchwała Nr LXVI/559/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 40/7, nr 40/8, nr 40/10, nr 40/11 położonych w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Adama Mickiewicza 2010-08-10 14:28:44
Uchwała Nr LXVI/558/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/12 położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2010-08-10 14:28:07
Uchwała Nr LXVI/557/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/6 położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Adama Mickiewicza 2010-08-10 14:26:13
Uchwała Nr LXVI/556/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/3 położona w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Pyrzyce przy ulicy Adama Mickiewicza 2010-08-10 14:25:38