Nasz znak: RG – 7331/72/2005


Pyrzyce, dnia15.07.2005r.

Nasz znak: RG - 7331/72/2005

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Modernizacji przepompowni i oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 73/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 m. Pyrzyce oraz na terenie działek nr 34/1, 34/4, 34/5 i 34/6 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro].

 

 

Nasz znak: RG - 7331/72/05

 

K O M U N I K A T

 

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o prawie ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

iż został złożony wniosek przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. z siedzibą w Pyrzycach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na modernizację przepompowni i oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 73/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 m. Pyrzyce oraz na terenie działek nr 34/1, 34/4, 34/5 i 34/6 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Pyrzyce.

Jednocześnie informuję, iż można składać wnioski i uwagi, co do danego przedsięwzięcia w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 06.08. 2005r.
w Wydziale Rozwoju Gminy - Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257 [II piętro], od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do 15.00.

Pyrzyce, dnia 15.07.2005r.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-07-2005 08:46:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-07-2005 08:46:57