Nasz znak: RG – 7331/76/2005


Pyrzyce, dnia 01.08.2005r.

Nasz znak: RG - 7331/76/2005

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 w związku z art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz zgodnie z art.61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [ jednolity tekst : Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071] Burmistrz Pyrzyc informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie kanalizacji teletechnicznej sieci TV kablowej od ul. Słowackiego w stronę osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Mickiewicza. Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr 37 i nr 1 w obrębie geodezyjnym nr 12 m. Pyrzyce oraz działkach nr 92, 41/1, 192, 191/21 i nr 105 w obrębie geodezyjnym nr 7 m. Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro], w terminie 7 - dni od daty ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-08-2005 14:15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-08-2005 14:15:10