Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2010-12-09 11:06:09
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Burmistrza Pyrzyc sporządzony dnia 6 grudnia 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pyrzycach. 2010-12-07 15:04:10
Uchwała Nr 19/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 23 listopada 2010r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Pyrzyc w dniu 5 grudnia 2010 r. 2010-11-24 14:02:16
ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pyrzycach. Komisja stwierdza, że otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych 2010-11-23 11:21:42
ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pyrzycach. Komisja stwierdza, że otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych 2010-11-23 11:20:08
ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pyrzycach. Komisja stwierdza, że otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych 2010-11-23 11:18:08
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Pyrzycach sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pyrzycach. 2010-11-23 09:55:54
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Burmistrza Pyrzyc sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pyrzycach. 2010-11-23 09:55:16
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA 2010-11-15 10:23:18
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 08 listopada 2010r.o składzie Obwodowych Komisjach Wyborczych. 2010-11-09 09:32:09
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYRZYCACH z dnia 4 listopada 2010 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-04 15:13:46
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Pyrzyc w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-04 15:12:28
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pyrzycach z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-03 13:36:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 r. numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 2010-10-27 13:41:51
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach 2010-10-22 14:23:40
Informacja o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach 2010-10-11 13:18:22
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2010 r. o podziale Gminy Pyrzyce na okręgi wyborcze 2010-09-29 10:50:32