ZARZĄDZENIE Nr 1255/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 października 2010 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Pyrzyce w drodze rokowań następujące działki: działkę nr 28/8 o pow. 0,0949 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 40 180,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt złotych); działkę nr 28/9 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 40 250,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych); działkę nr 28/10 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 40 250,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).