Sesja LXIX 2010r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr LXIX/585/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Marka Litwińskiego na działalność Burmistrza Pyrzyc 2010-10-11 11:20:54
UCHWAŁA Nr LXIX/584/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Państwa Henryka i Małgorzaty Michalskich na działalność Burmistrza Pyrzyc 2010-10-11 11:20:07
Uchwała Nr LXIX/583/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Remont drogi gminnej w miejscowości Giżyn" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" 2010-10-11 11:18:02
Uchwała Nr LXIX/582/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc 2010-10-11 11:16:27
Uchwała Nr LXIX/581/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wydawnictwo "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" w Pyrzycach 2010-10-11 11:14:23
Uchwała Nr LXIX/580/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok 2010-10-11 11:13:05
Uchwała Nr LXIX/579/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok 2010-10-11 11:11:40
Uchwała Nr LXIX/578/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce 2010-10-11 11:10:24
Uchwała Nr LXIX/577/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39 położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy 1 Maja 2010-10-11 11:08:38
Uchwała Nr LXIX/576/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 334/2 położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardzkiej 2010-10-11 11:07:07
Uchwała Nr LXIX/575/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żabów na lata 2010 - 2017" 2010-10-11 11:05:21
Uchwała Nr LXIX/574/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 92 o pow. 52 m2 obręb nr 6 m. Pyrzyce, na rzecz jej użytkownika wieczystego 2010-10-11 11:04:18
Uchwała Nr LXIX/573/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/401/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 2010-10-11 11:03:05
Uchwała Nr LXIX/572/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia parkowi miejskiemu w Pyrzycach 2010-10-11 11:02:16
Uchwała Nr LXIX/571/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały o sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2010-10-11 11:01:22
Uchwała Nr LXIX/570/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany w akcie założycielskim Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2010-10-11 11:00:06
Uchwała Nr LXIX/569/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany w akcie założycielskim Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach 2010-10-11 10:58:47
Uchwała Nr LXIX/568/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany w akcie założycielskim Przedszkola Publicznego w Żabowie 2010-10-11 10:57:42
Uchwała Nr LXIX/567/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany w akcie założycielskim Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2010-10-11 10:56:56
Uchwała Nr LXIX/566/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2010-10-11 10:55:26
Uchwała Nr LXIX/565/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zasad korzystania z pasa drogowego dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Pyrzyce oraz umieszczania w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2010-10-11 10:54:16