OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/119/2010


Pyrzyce, dnia 07.10.2010 r.

Nasz znak: PPiGMK/7331/119/2010

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej (przebudowa linii napowietrznej 15kV, linia kablowa 15kV, słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia kablowa 0,4kV ), na terenie działek o numerach 30(dr), 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12 i 60/13 obr. 4 m. Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 37/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2010 r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 136 [I piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 07 października 2010r. do dnia 21 października 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 11-10-2010 11:58:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Laskowska 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 11-10-2010 11:58:13