Nasz znak: RG – 7331/93/2005


Pyrzyce, dnia 27.09.2005r.

Nasz znak: RG - 7331/93/2005

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 w związku z art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz zgodnie z art.61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [ jednolity tekst : Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071] Burmistrz Pyrzyc informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie kanalizacji teletechnicznej łączącej sieć TV kablowej w Pyrzycach z ul.Krótkiej wzdłuż ul. Szkolnej. Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr 226, nr 155, nr 172 w obrębie geodezyjnym nr 8 m. Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro], w terminie 7 - dni od daty ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-09-2005 10:52:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-09-2005 10:52:09