OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/147/2010


Pyrzyce, dnia 27.10.2010 r.

Nasz znak: PPiGMK/7331/147/2010

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej (przebudowa lini napowietrznej 15kV, linia kablowa 15kV, słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia kablowa 0,4kV), na terenie działęk o numerach 307(dr), 341/26, 341/27 obręb 9 miasta Pyrzyce oraz 358, 75/3 obręb 10 miasta Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 45/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 październik 2010 r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 136 [I piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 27 października 2010r. do dnia 12 listopada 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-10-2010 10:11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Laskowska 19-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-10-2010 10:11:14