ZARZĄDZENIE Nr 1300/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 listopada 2010 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Pyrzyce w drodze IV rokowań następujące działki: działkę nr 311/6 o pow. 0,1506 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego, za cenę wywoławczą 74 950,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).; działkę nr 311/8 o pow. 0,1133 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego, za cenę wywoławczą 55 450,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych);