ZARZĄDZENIE Nr 1279A/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 listopada 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Pyrzyce Przeznaczyć do sprzedaży w drodze II rokowań następującą działkę: działkę nr 152/2 o pow. 0,2969 ha położoną w obrębie Mechowo, za cenę wywoławczą 29 200,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych). W przypadku nie rozebrania wiaty znajdującej się na działce, wartość działki zwiększy się o kwotę 14 800,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych)