OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/119/2010


Pyrzyce, dnia 22.11.2010 r.

Nasz znak: PPiGMK/7331/119/2010

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii kablowej 15 kV, przebudowie przęsła istniejącej linii napowietrznej oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15,/04 kV na działkach nr 1, 30, 28/7, 28/4 i 28/3 obręb 12 miasta Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 52/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 listopada 2010 r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 136 [I piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 22 listopada 2010r. do dnia 06 grudnia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-11-2010 13:39:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Laskowska 25-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-11-2010 13:39:30