Sesja LXX 2010r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXX/593/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kisiela na decyzję Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego dotyczącej przeprowadzenia pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach 2010-12-07 13:48:15
Uchwała Nr LXX/592/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2010r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 2010-12-07 13:47:46
Uchwała Nr LXX/591/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne i inne publiczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Pyrzyce 2010-12-07 13:47:17
Uchwała Nr LXX/590/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok 2010-12-07 13:46:36
Uchwała Nr LXX/589/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 192/1 oraz nr 192/2 położone w obrębie geodezyjnym numer 6 miasta Pyrzyce 2010-12-07 13:45:19
Uchwała Nr LXX/588/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 266/2 obręb Nieborowo 2010-12-07 13:44:41
Uchwała Nr LXX/587/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany zasad ustanowienia Nagrody Artystycznej Gminy Pyrzyce 2010-12-07 13:43:58
Uchwała Nr LXX/586/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2011 - 2020 2010-12-07 13:43:27