Sesja LXXI 2010r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXXI/603/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie kierunków działania dla Burmistrza Pyrzyc w zakresie wyposażenia Szkół Podstawowych i Gimnazjum w automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) 2010-12-07 14:11:21
Uchwała Nr LXXI/602/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce 2010-12-07 14:10:57
Uchwała Nr LXXI/601/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Pyrzyce 2010-12-07 14:10:19
Uchwała Nr LXXI/600/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Przyjęcia Zasad Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2010-12-07 14:09:47
Uchwała Nr LXXI/599/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok 2010-12-07 14:09:13
Uchwała Nr LXXI/598/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 2010-12-07 14:08:44
Uchwała Nr LXXI/597/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2010-12-07 14:07:52
Uchwała Nr LXXI/596/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2010-12-07 14:05:46
Uchwała Nr LXXI/595/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok 2010-12-07 14:04:21
Uchwały Nr LXXI/594/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2016 " 2010-12-07 14:02:20