Nasz znak: RG – 7331/93/05


Pyrzyce, dnia 21.11.2005r.

Nasz znak: RG - 7331/93/05

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie kanalizacji teletechnicznej łączącej sieć TV kablowej w Pyrzycach z ul.Krótkiej wzdłuż ul. Szkolnej. Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr 226, nr 155, nr 172 w obrębie geodezyjnym nr 8 m. Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 25/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.11.2005r. i jest do wglądu w okresie 14-dni tj. od dnia 21.11.2005r.- 05.12.2005r., w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w godz. 7.00-15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 22-11-2005 11:49:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 22-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-11-2005 11:49:10