OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/204/2010


Pyrzyce, dnia 10.12. 2010 r.

Nasz znak: PPiGMK - 7331/204/2010

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej (linia kablowa 15kV, stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia kablowa 0,4kV). Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 9 (dr.), 16/1, 16/2, 514(dr.), 517(dr.) i 521(dr.) obręb Pyrzyce 11 przy ul. Warszawskiej.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 136 [I piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 16-12-2010 15:14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Laskowska 16-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 16-12-2010 15:14:12