Nasz znak: RG – 7331/108/2005


Pyrzyce, dnia 29.11.2005r.

Nasz znak: RG - 7331/108/2005

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi krajowej nr 3 [wzdłuż ul. Lipiańskiej] w miejscowości Pyrzyce na odcinku od km 125+300 do km 126+300, na terenie działek nr 38 i nr 125 w obrębie geodezyjnym nr 12 m.Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 30-11-2005 11:55:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 30-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 30-11-2005 11:55:03