Nasz znak: RG – 7331/111/2005


Pyrzyce, dnia 29.11.2005r.

Nasz znak: RG - 7331/111/2005

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej NN 0,4 KV wraz z węzłem kablowym i złączami kablowymi ZK1, ZK2, ZK3, wg szkicu na załączniku graficznym. Linia kablowa NN 0,4kV przeznaczona do zasilenia apteki na działce nr 344/4 w obrębie geodezyjnym nr 9 m. Pyrzyce przy ul. Jana Pawła II. Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr 256/2, nr 256/1, nr 300, nr 101 obręb geodezyjny nr 9 m. Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 30-11-2005 11:55:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 30-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 30-11-2005 11:55:22