Nasz znak: RG – 7331/97/05


Pyrzyce, dnia 12.12.2005r.

Nasz znak: RG - 7331/97/05

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej NN 0,4 KV , przeznaczonej do zasilenia planowanego budynku mieszkalnego na działce nr 108/7 w obrębie geodezyjnym nr 6 m. Pyrzyce przy ul. Głowackiego. Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr 116, nr 108/2 obręb geodezyjny nr 6 m. Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 26/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.12.2005r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 12.12.2005r.- 27.12.2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-12-2005 12:43:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-12-2005 12:43:15