OBWIESZCZENIE PPiGMK/7331/148/2010


Pyrzyce, dnia 28.12.2010 r.

Nasz znak: PPiGMK/7331/148/2010

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV oraz lini kablowej SN/nn 15/0,4kV wraz ze złączem kablowym i złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek geodezyjnych nr 586/1 i 586/2 w miejscowości Brzesko. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 841/2 i 922 obręb Brzesko.

Wydana została decyzja nr 57/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2010 r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 136 [I piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 28 grudnia 2010r. do dnia 11 stycznia 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-12-2010 08:41:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Laskowska 29-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-12-2010 08:41:20