ZARZĄDZENIE Nr 22/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie sprzedaży działki zabudowanej, położonej na terenie Gminy Pyrzyce w drodze II rokowań następującą działkę: działkę nr 152/2 o pow. 0,2969 ha położoną w obrębie Mechowo, za cenę wywoławczą 44 000,00 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych), w tym: - grunt 29 200,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych) + podatek VAT 22%, - wiata 14 800,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych