Nasz znak: RG – 7331/98/05/06


Pyrzyce, dnia 25.01.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/98/05/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, mającej zasilić planowane osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Mickiewicza w Pyrzycach obręb geodezyjny nr 7, m. Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 1/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25.01.2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 30.01.2006r.- 14.02.2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-02-2006 08:49:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-02-2006 08:49:04